0511 44 55 76

Doelgroep

Onze doelgroep bestaat uit meisjes tot 25 jaar met een beperking zoals:

  • - Autistische spectrum stoornis

  • - ADHD

  • - PDD-NOS

  • - Down syndroom

  • - Epilepsie

  • - Dyspraxie

  • - ziekte MELAS

Ons logeerhuis is bedoeld als opvang om in huiselijke kring respectvol en ontspannen met elkaar om te gaan. Tijdens hun verblijf worden de kinderen in vaste kleine groepen aangenaam en verantwoord bezig gehouden en verzorgd. Rustmomenten worden afgewisseld met activiteiten zoals knutselen, buiten spelen en uitstapjes ondernemen. Met de jongeren worden stappen gemaakt in de richting van zelfstandigheid, door aan de dagelijkse activiteiten deel te nemen zoals: leren koken, kamer opruimen en schoonmaken, en het leren omgaan met financiën. Het is prachtig om te zien hoe er nieuwe sociale contacten ontstaan tijdens het logeren. Ouders en verzorgers kunnen op deze manier even op adem komen.